SUNHUB ONLINE S.R.L. , Str. Sulfinei nr.3, Otopeni, Jud. Ilfov, Romania administrează platforma SunHub de comercializare a unor produse prin intermediul paginii de internet www.sunhub.ro ("Website-ul") și a magazinelor sub marca SunHub ("Magazinele SunHub").

Acest set de termeni și condiții guvernează termenii și condițiile în care:

1.     orice persoană fizică, utilizator SunHub, poate să acceseze și să utilizeze Platforma SunHub;

2.     să beneficieze de orice serviciu / beneficiu oferit de Societate (“Serviciile”) prin intermediul sau în contextul operării Platformei SunHub, inclusiv serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului de a contracta produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, precum și orice alte facilități / beneficii oferite de Societate Membrilor Platformei SunHub.

DEFINIȚII

Pentru scopul acestui set de Termeni și Condiții, cu excepția termenilor definiți în altă secțiune acestui set de Termeni și Condiții, termenii definiți în secțiunea de mai jos vor avea următorul înțeles:

Conținut:

1.     toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament informatic;

2.     conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către SunHub prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

3.     orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al SunHub Utilizatorului , conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

4.     informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de SunHub Într-o anumită perioadă;

5.     date referitoare la SunHub, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Campanie - acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp și pentru un preț promoțional stabilite de către Societate.

Serviciu - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului de a contracta produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic), precum și orice alte beneficii oferite de societate Membrilor Platformei SunHub.

Utilizator SunHub - persoană fizică ce accesează și utilizează Website-ul.

Cont on-line - înseamnă ansamblul de date alocate de Societate și asociate unic unui utilizator, care permit accesul la magazinul virtual inclus în Website.

Client - Utilizatorul care plasează o comandă / achiziționează produse prin intermediul Platformei SunHub.

REGULI GENERALE ȘI ACCEPTARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Platforma SunHub este destinată persoanelor care întrunesc următoarele condiții:

1.     Au cel puțin 18 ani;

2.     Au parcurs etapele înregistrării în calitate de Utilizator;

3.     Dreptul de a utiliza Platforma SunHub nu a fost suspendat sau retras de Societate, indiferent de motivul suspendării sau al retragerii.

Aderarea la Platforma SunHub în calitate de utilizator, inclusiv prin utilizarea Website-ului, implică acceptarea acestor Termeni și Condiții.

Prin bifarea căsuței "Accept Termenii și Condițiile" utilizatorul își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de Termeni și Condiții, precum și orice alți termeni și alte condiții specifice aplicabile, indicate în cadrul magazinului online.

Acceptând Termenii și Condițiile, Utilizatorul ia la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor personale conform Politicii de Confidențialitate, care este parte integrantă din acest set de Termenii și Condiții.

Totodată, prin plasarea unei comenzi prin intermediul magazinului online SunHub.ro sunteți de acord că acesta implică o obligație directă de a plăti societății contravaloarea produselor comandate, precum și a eventualelor taxe de transport.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Terms and Conditions sau după caz, prevederile actualizate ale Termenilor și Condițiilor vă rugăm să încetați utilizarea magazinului online SunHub. De asemenea puteți să adresați o cerere de dezactivare a contului și a calității de utilizator la adresa office@sunhub.ro.

Ștergerea Contului și dezactivarea calității de Utilizator ca urmare a unei solicitări din partea Utilizatorului nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor născute între părți (i.e. Utilizator și Societate) până la data încetării calității de Utilizator, inclusiv în contextul comenzilor / achizițiilor de produse lansate de un Utilizator / Client prin intermediul Platformei SunHub.

Revocarea consimțământului și ștergerea contului de Utilizator are ca efect inclusiv ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția datelor cu caracter personal a căror prelucrare este necesară și ulterior ștergerii Contului (pentru detalii, a se vedea Politica de Confidențialitate).

CONTINUT

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a SunHub, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorilor SunHub nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Societate, includerea oricărui conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Societății asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, fără acordul expres și prealabil al Societății în acest sens.

Orice conținut la care un Utilizator SunHub are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul SunHub poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Termenilor și Condițiilor.

Niciun conținut transmis către un Utilizator SunHub, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Societății și/sau a angajaților / reprezentanților Societății care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni și Condiții.

NEWSLETTER ȘI ALTE COMUNICĂRI

În momentul în care Utilizatorul își creează un Cont on-line, acesta are dreptul de a își exprima consimțământul cu privire la primirea de comunicările comerciale (newslettere și/sau alerte) din partea Societății constând în informații cu privire la oferte de produse / servicii, invitații de a participa la campanii și loterii, studii, chestionare, sondaje de opinie, transmise prin poștă electronică (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic.

Opțiunea cu privire la acordul emis de către Utilizator, poate fi modificată în orice moment, în maniera descrisă în cadrul Politicii de confidențialitate și prin adresarea unei solicitări în acest sens în răspuns la orice comunicare primită.

Societatea își rezervă dreptul de a selecționa Utilizatorii care și-au exprimat anterior acordul expres de a primi newsletter și/sau alerte, cat și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator, în situația în care va avea motive întemeiate să procedeze în acest sens, raportat la conduita ori solicitările abuzive ale Utilizatorului respectiv. De asemenea, Societatea poate înceta să transmită newsletter și alte comunicări către o parte din membri, în măsura în care decide să își restrângă activitățile de marketing.

CAMPANIILE PROMOȚIONALE

Campaniile promoționale desfășurate de Societate pentru Platforma SunHub sunt anunțate prin mijloace de comunicare (newsletter ) sau în site (bannere, pop-up) și respectă regulamentul creat pentru fiecare dintre acestea, regulament care poate fi accesat în secțiunea Promoții si Campanii.

Participarea la campaniile / loteriile promoționale organizate, implică respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în Regulamentele aplicabile respectivelor Promoții și Campanii.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

În calitate de organizator, Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

Promoțiile pentru Platforma SunHub nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc. ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Campaniile promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare existente în același interval de timp. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se poate limita la un singur voucher per Utilizator. Aceast aspect va fi anunțaț în informarea oficială a Campaniei.

Fiecare voucher poate fi limitat la o singură utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în termeni și condiții aferente și în mail-ul de oferire a voucherului.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă. Codul de voucher nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare.

În cazul promoțiilor în care comanda conține mai multe produse, valoarea discount-ului se aplică proporțional cu valoarea fiecărui produs în parte. În consecință, returnarea produselor din această categorie de promoții va cădea în incidența prevederilor din secțiunea următoare.

ANULAREA ȘI RETURUL COMENZILOR PRIMITE ÎN URMA CAMPANIILOR

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducerea este anulată, respinsă sau returnată integral, Clientului i se va returna integral suma plătită care figurează pe factură.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducerea și conține mai multe produse este returnată parțial (promoții de tip 30%, 40%, 60% la al doilea/al treilea produs; 2+1 gratis), Clientul nu mai beneficiază de promoția/voucherul acordate produselor cumpărate. Produsele vor fi în consecință recalculate și refacturate la preț întreg, suma rambursată reprezentând diferența dintre suma facturată inițial și prețul întreg al produsului/produselor pe care Clientul decide să îl/le păstreze.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

8.1. Accesul la Servicii

Accesul la Servicii este permis oricărui Utilizator care posedă Cont pe www.sunhub.ro.

Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile Termenilor și Condițiilor.

Societatea își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Membrilor la Servicii și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorlui pe site, accesul și existența Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Societate. În legătură cu notificările Utilizatorului sau cu acțiunile și/sau deciziile Societate, acesta se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate.

În situația în care Societatea descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, Societatea își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul utilizatorilor la Platforma SunHub. În acest caz, Utilizatorul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

8.2. Produse și servicii

Societatea poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societate are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

Produsele achiziționate prin intermediul Platformei SunHub oferite sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

Societate poate limita unuia sau mai multor Clienți capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, în conditiile Clauzei 7. De asemenea, Clientului îi poate fi limitat numărul de produse achiziționate în cazul în care Societate constată că acestea nu sunt folosite pentru uzul personal, ci pentru a obține beneficii prin redistribuirea/revânzarea lor.

Toate tarifele aferente produselor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in RON.

Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu constituie o ofertă realizată de către Societate și nu pot naște obligații contractuale în sarcina Societății, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

În cazul produselor din categoria Parfumerie - Parfumuri, se pot achiziționa maximum 3 bucăți dintr-un articol pentru fiecare comandă.

8.3. Comanda online

Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care Campania este activă și există stoc pozitiv pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, fără finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia.

Prin finalizarea comenzii, Clientul își asumă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte și complete la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.

Societatea poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

     a. datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;

     b. activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel SunHub și/sau partenerii acestuia.

În situațiile de mai sus, dacă prețul a fost achitat, Clientul va avea dreptul la restituirea prețului, fără restituirea niciunei sume cu titlu de dobândă ori daune-interese.

Clientul are dreptul de a anula o comandă achitată cu cardul, în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, Clientul va transmite în scris echipei SunHub la adresa de email: office@sunhub.ro,  solicitarea de anulare a comenzii.

Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Societății, fără ca vreo parte sa poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora. Comenzile se vor procesa și livra în limita stocului disponibil.

8.4. Comanda telefonică

Clientul / Utilizatorul nu poate efectua comenzi telefonice apeland echipa de Suport 0727.392.135.

8.5. Contract

Societatea va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

Societatea va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.

Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Societății, devine Contract onorat.

8.6. Transport

Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul firmelor de curierat rapid partenere. Societatea poate dezvălui societății de curierat o serie de date personale ale Clientului necesare pentru scopul furnizării serviciilor de livrare a produselor comandate de Client.

8.7. Calitate și garanții

Fiecare produs comercializat de Societate beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, inclusiv pentru cazurile în care informațiile privind calitatea produselor oferite de fabricantul produsului lipsesc.

În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Utilizator poate solicita în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului în limita stocului disponibil, sau returnarea contravalorii acestuia.

În cazul în care Societatea nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care Societate ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit de către Client, sumele achitate vor fi rambursate de către Societate în termen de maximum 14 zile calendaristice, conform legislației aplicabile privind contractelor la distanță.

8.8. Returnarea produselor

Clientul SunHub poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, în următoarele situații:

     a. Coletele prezintă deteriorări severe;

     b. Produsele au fost livrate / facturate greșit;

     c. Produsele prezintă defecte de fabricație.

Produsul poate fi returnat numai dacă este în condiții perfecte, adică să nu prezinte sub nici o formă semne de uzură sau consum, să fie nedesfăcut, respectiv sigilat.

Clienții beneficiază de o perioadă de 14 zile din momentul primirii comenzii, pentru a se retrage din contract, fără a fi necesară justificarea deciziei de retragere și fără suporta alte costuri înafara celor prevăzute de lege, respectiv:

     a. costurile suplimentare de livrare, în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferita de Societate;

     b. costurile directe legate de returnarea produselor.

Retragerea din contract implică desființarea, parțială său totală, a contractului, proporțional cu cantitatea de Produse pe care Clientul nu mai dorește să o achiziționeze.

Termenul de retragere va expira în termen de 14 zile calculate de la:

     a. data la care Clientul, sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a produselor; sau

     b. în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului produs;

     c. în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere Clientul trebuie să informeze Societatea cu privire la decizia de retragere, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o informare trimisă prin poștă electronica la adresa de email office@sunhub.ro. În acest scop, Cumpărătorul poate folosi formularul de contact din cadrul magazinului Online sau adresa de email office@sunhub.ro.

Societatea va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract. Rambursarea sumelor se va face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul este de acord cu modalitatea de plată propusă de Societate. În acest sens, Societate va rambursa sumele aferente prin transfer bancar în contul IBAN indicat de Client în declarația de retragere din contract.

Societatea poate amâna returnarea sumelor către Client până la data la care Societatea primește  produsele.

Societatea va suporta costul direct al returnării produselor cu privire la care Clientul își exercită dreptul de retragere.

Conform legii, Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor returnate care rezultă din manipularea incorectă a produselor care ar putea determina deteriorarea naturii, calităților şi utilizării produselor.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

     a. furnizarea de produse al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Societatea nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

     b. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

     c. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

     d. furnizarea de produse accizabile marcate cu timbre, banderole sau orice alt tip de marcaj specific aplicat conform prevederilor legale, a căror marcaje au fost distruse sau deteriorate de către Client;

     e. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

În cazul produselor menționate mai sus, Societate nu va da curs dreptului de retragere, iar Clientul va suporta orice costuri privind retrimiterea către Client a acestor produse.

FRAUDA

Societate nu solicită Membrilor sau Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. De asemenea, Societatea își asumă responsabilitatea de a asigura un nivel de securitate adecvat datelor cu caracter personal solicitate, după cum este detaliat în cadrul Politicii de confidențialitate.

Societatea declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Societatea.

Clientul sau Utilizatorul va informa Societatea asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Comunicările realizate de către Societate prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a Societății, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

1.     de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

2.     de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Societate către Utilizator / Client;

3.     de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;

4.     de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Societate către Utilizator/Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel în fața niciunui Utilizator/Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

În cazul în care un Utilizator/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Societatea violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Societatea, conform detaliilor de contact, astfel încât Societatea să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

Societatea nu răspunde de Conținutul, calitatea sau natura altor domenii la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Proprietarii acelor domenii sunt exclusiv răspunzători pentru conținutul domeniilor respective.

Societatea este exonerată de orice vină în cazul utilizării Website-urilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Societatea, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorlui, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

Societatea nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte în sensul că:

1.     serviciul va fi în acord cu cerințele Clientului;

2.     serviciul va fi neîntrerupt și nu va prezenta niciun fel de erori;

3.     produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor subiective ale clientului.

În limita prezenților Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Clienți.

Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannerele de campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe site și/sau pe pagina de Facebook a companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea bannerelor a fi interpretata ca fiind o obligație asumată de Societatea de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe Website, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale companiei (sunt disponibile pentru vânzare).

FORȚA MAJORĂ

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștința celeilalte, imediat si în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

LITIGII

Orice dispută cu privire la prezenții Termeni și Condiții care ar putea sa apără între Utilizator/Client și Societate se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator și Societatea sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul Societății, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clause,

Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

DISPOZIȚII FINALE

Societatea va depune diligența rezonabile pentru a aduce la cunoștință Membrilor modificările aduse prezenților Termeni și condiții, cu ocazia primei accesări a Website-ului ulterioară acestor modificări.

În limita prevederilor prezenților Termeni și Condiții, Societatea nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

Societatea își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de T&C vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.